Jigoku Tsushin - prerabanie

Památnik legií

Památník Čestná vzpomínka

Logo Čestné vzpomínkyČestná vzpomínka

Památník má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 - 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti. Byli to mladí muži, kteří v jedné z dob nejtěžších dali své vlasti vše, co měli. Většina z nich mohla v zajateckých táborech v relativním bezpečí přečkat boje I. světové války do konce a vrátit se po jejím skončení ve zdraví domů. Místo toho se hlásili do formujícího se československého vojska a vraceli se k prožití hrůz světové války znovu, s čistým ideálem vybojovat svobodu své vlasti, která byla součástí habsburské říše. Mnoho z nich však bohužel nemělo to štěstí znovu se do ní, jako vítězové, vrátit. Jejich hroby jsou rozesety po světě na místech bojů. Mnohdy jsou zaniklé, neudržované, a tak již dnes nikdo ani u mnohých neví, kde leží. Jejich památka však zaniknout nesmí.

V meziválečném Československu byli čs. legionáři vzorem další generaci, která v době II. světové války v boji za svobodu naší republiky nesla jejich tradici dále. Po II. světové válce se tak i čs. zahraniční vojáci či příslušníci domácího odboje mohli stavět po jejich bok.

Během posledních desetiletí za totalitního komunistického režimu do r. 1989 byla jejich památka účelově vymazávána z historie a paměti národa, a to tak pečlivě, že dnes již většina společnosti nezná historii a pozadí vzniku našeho státu.

Více než pět tisíc legionářů za naši vlast položilo svůj život. Vděčíme jim za náš stát, za možnost rozvíjení naší kultury a v konečném důsledku za to, že jako suverénní národ se můžeme stavět sebevědomě ostatním národům světa po bok. Tento dluh, který my další, budoucí generace vůči těmto padlým máme, můžeme splácet alespoň tím minimálním - tím, že na ně nezapomeneme! Máme přitom na paměti i slova prvního československého prezidenta T. G. Masaryka - "Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!".

V knižní podobě během poslední doby vyšly v rámci jednotlivých regionů, na popud dnes již nežijícího generála Rudolfa S. Krzáka, částečné seznamy čs. legionářů. Ty však mají různou podobu i kvalitu a bohužel nejsou pro omezený náklad přístupné většině společnosti. Proto vznikl tento projekt, který by umožnil zdostupnění základních údajů o jednotlivých legionářích ucelenou formou na internetu všem, s možností přístupu kdykoliv a takřka odkudkoliv.

V podobě projektu byly první práce na tomto díle spuštěny 9. května 2004, k výročí slavného boje české Roty Nazdar u francouzského Arrasu (9.5. 1915). Probíhal sběr potřebných údajů v prozatímní podobě. Projekt byl umístěn jako součást diskusního fora prestižního serveru www.valka.cz, zabývajícího se vojenstvím. Během roku se podařilo, především díky obětavosti jednotlivých členů týmu Památníku, shromáždit velké množství potřebných údajů k jednotlivým padlým čs. legionářům. Jelikož jména všech těchto mužů nejsou nikde - v České republice ani Slovenské republice - na žádném souborném památníku zvěčněna, bylo naším cílem vybudovat takovýto památník alespoň na internetu - na věčnou a čestnou památku těchto mužů.

Památník byl jako samostatný web oficiálně spuštěn a zpřístupněn 9. května 2005.

por. Mgr. Pavel J. Kuthan
prezident Památníku Čestná vzpomínka

Fotografie:

Dobové fotografie


Rusko 1914
Svätenie zástavy a prísaha Českej Družiny - Sofijské nám., Kyjev 28.09 (11.10.) (MB)


Rusko 1915
Ústup Českej Družiny zo Slovenska v máji r. 1915. (MB)


Rusko
Zástava 2. str. pluku, prinesená dobrovoľníkmi z Taškentu (MB)


Rusko 1914
Manifestácia čs. krajanov na Tverskej ulici v Moskve, august 1914 (MB)


Vlast 1921
Odhalení pamětní desky na rodném domě plk. J.J.Švece v Čeňkově u Třeště v roce 1921. (VV)


Rusko 1918
Pohřeb prap. Fišera v Kazani. (VV)


Rusko 1918
Kpt. Choljavin na "Orlíku". (VV)


Rusko
Pohřeb prap. Zunta v Krotovce. (VV)


Rusko
Dobrovolec Václav Seidl z Horní Břízy u Plzně. (VV)


Rusko 1919
Skupina "Třeťáků" s medvídkem před ešelonem 11. roty 3. stř. pluku. Stanice Polovina, 19. 11. 1919. (VV)


Rusko 1919
1. rota 1. stř. pluku. Irkutsk, asi začátek roku 1919. (VV)


Rusko 1919
Skupina čsl. dobrovolců, asi jízdní rozvědka 3. stř. pluku. Vánoce 1919, stanice Innokentěvská. (VV)